Privacy & Cookies

Registreer op onze site

Om gebruik te kunnen maken van de digitale diensten van Tailorfit, vragen wij gebruikers om zich te registreren door online bepaalde gegevens in te vullen. De gegevens die de gebruiker invult in de vakjes met betrekking tot naam, bedrijf, eventueel adres, e-mail adres en telefoon, noemen wij de "registratiegegevens".

Contactgegevens

If you, after reading our privacy statement, have questions about this or wish to contact us, please contact us via the following contact details:

Adres:

Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Telephone: +32 3 870 46 99
Email: info@tailorfit.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Tailorfit verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

- Om deel te nemen aan de activiteiten van Tailorfit; (uitvoeringsovereenkomst)
- Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming van de betrokkene)
- Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen de door u aan ons verstrekte informatie aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

For example, we use a third party for:

Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben gesloten. Met deze partijen treffen wij uiteraard de nodige regelingen voor de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie ons verzoekt in het kader van een opsporingsonderzoek gegevens te verstrekken.

In zo'n geval moeten wij meewerken en zijn wij dus verplicht

om deze informatie te verstrekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU zijn gevestigd.

Bewaartermijn

Tailorfit bewaart persoonlijke gegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt of wettelijk zijn vereist.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen

Alle personen die namens Tailorfit van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Wij hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kunt opnemen. U kunt ook contact met ons opnemen via de contactpagina van onze website.

U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door een van onze verwerkers.

U hebt ook het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u rechtstreeks aan een andere partij. Wij kunnen u vragen u te identificeren voordat wij aan voornoemde verzoeken kunnen voldoen.

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat wordt geplaatst wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan alleen een machine identificeren.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing krijgt wanneer een cookie wordt geplaatst of dat de cookies vervolgens van uw harde schijf worden verwijderd. U kunt dit doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde toepassingen niet zal kunnen gebruiken.

Door onze website te gebruiken, stemt u in met ons gebruik van cookies.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, verzoeken wij u rechtstreeks contact met ons op te nemen.

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.